Sluit
Volg voor inspiratie
Menu

Terug naar portfolio

Een samenleving waarin vitaal leven vanzelfsprekend is: het verhaal

Sonnevelt droomt van een samenleving waarin vitaal leven vanzelfsprekend is en werkt mee aan de realisatie ervan. Sonnevelt heeft als doel dat iedereen in 2023 via Sonnevelt direct of indirect in aanraking is gekomen met de mogelijkheden van een vitaal leven.

Dit is de essentie van de missie van Sonnevelt en daarmee ook de kern van de corporate Story van Sonnevelt. Zij noemen zich dan ook ‘Opleiders voor vitaal leven’. Bovenstaande is onderdeel van het totaalconcept dat BrandStory voor Sonnevelt ontwikkelde en niet zonder succes. De levendige fotografie ondersteunt de visie van Sonnevelt en verbeeld een afspiegeling van de student en de samenleving.

Brand Story Sonnevelt
IMG 0990

Terug naar portfolio